Ваше брендирано вино

Шпанските вина се многу популарни ширум светот и повеќето визби веќе ги дистрибуираат своите најдобри вина во различни земји, понекогаш и врз основа на ексклузивност. 

Вортекс Трејд дооел нуди можност да ги добиете најдобрите увезени шпански вина без ексклузивност од оригинални брендови, но со ваша приватна етикета.

Оригиналните најдобри шпански брендови или со приватна етикета на нашите клиенти, ние нудиме рецепти изработени од скроени, како што се:
• Млади вина
• Крианза (минимум 24 месеци старо, од кои 9-12 месеци зреат во дабови буриња)
• Резерва (минимум 36 месеци старо, од кои најмалку 12-18 месеци виното зрее во дабови буриња, остатокот од периодот до 36 месеци во шише)
• Гран Резерва (минимум 60 месеци старо, од кои најмалку 24-30 месеци зреат во дабови буриња, остатокот од периодот до 60 месеци во шише)
• Пенливи вина

Scroll Up